RETA: egizu apustu emozioaren alde
Zaldi gainean doan zaldun baten irudia kolore mantxaren gainean
Moto gidari baten irudia irudia kolore mantxaren gainean
Hemen zaude: Hasiera Zer jakin behar dut: Hiztegia

Zer jakin behar dut

Hiztegia

Kirol-apustuen gaian termino asko daude. Guztiak ez ditu ia inork ezagutzen, eta, beraz, azalpen batzuk eman ditugu hemen. Terminoren baten falta sumatzen baduzu edo zalantzaren bat badaukazu, jarri harremanetan gurekin.

0-9

1-X-2
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldiaren amaierako emaitza zer izango den (1-etxeko taldeak irabazi; X-berdinketa; 2-kanpoko taldeak irabazi) egiten da apustu.
1-X-2 Lehen zatia
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldiko lehen zatiaren amaierako emaitza zer izango den (1-etxeko taldeak irabazi; X-berdinketa; 2-kanpoko taldeak irabazi) egiten da apustu.

igo

A

Adingabeak
18 urtetik beherakoek debekatuta dute apustuak egitea.
Asmatzearen sari
Elkarrekiko apustua ez den batean irabazten duenari ordaindu beharrekoa.
Apustu
Aldez aurretik zehaztutako ekitaldi batean, diru-kantitate bat jokatzea emaitza baten alde, ezezaguna eta parte-hartzaileekin zerikusirik gabea bada, betiere.
Apustu gurutzatu
Erabiltzaileen artean egiten dena, RETA bitartekari eta jokatutako kantitateen bermatzaile dutela.
Apustuaren baliozkotze
RETAk erregistratu eta onartu egiten du apustua, eta erabiltzaileari ematen dio apustuaren txartela edo agiria.
Apustuaren frogagiri
Jabea apustularia dela frogatzen duen agiria. Apustuari buruzko datuak, izen-ematea eta onarpena jasotzen ditu. Kobratzeko edo erreklamatzeko frogagiritzat balio du.
Apustu-egokiera
Merkatu bat aukera batzuek osatzen dute. Aukera bakoitza apustu-egokiera bat da.
Apustuen Unitate Naguia
Erabiltzaileak eginiko apustuak erregitratzeko, batzeko eta kudeatzeko behar diren elementuez osatutako multzoa.
Arrunta
Ekitaldi bakar bateko emaitza bakar baten alde jokatzen den kontrapartidako apustua
Aukera
Merkatu batean egon daitezkeen emaitzetako bat da aukera.
Aukera bikoitz
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldi baten hiru balizko emaitzetatik (1-etxeko taldeak irabazi; X-berdinketa; 2-kanpoko taldeak irabazi) biren alde egin daiteke apustu, eta amatzeko aukera gehiago daude hala.
Azken golegilea
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldiko azken gola zein parte-hartzailek artuko duen egiten da apustu.
Azken postua
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldia amaitzean zer parte-hartzaile geratuko den azken postuan egiten da apustu.
Azpimodalitate
Modalitate bateko lehiaketa edo txapelketa.

igo

B

Banatzeko funts
Elkarrekiko apustuetan sariak ordaintzeko izaten den zenbatekoa.
Barruko apustu
Kirol-barruti baten barruan eta hango kirol-jardueren gainean egiten dena.
Bat baten aurka
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldi bateko bi parte-hartzaileren artean zein geldituko den postu hobean egiten da apustu.
Bira azkarra
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, lasterketa ofizialeko itzuli batean denborarik onena zer parte-hartzailek lortuko duen egiten da apustu.

igo

D

Desafioa
Apustu gurutzatu mota. RETAren erabiltzaile batek eginiko apustua.
Dibidendu
Elkarrekiko apustu bateko irabazleak jasotzen duen saria/apustu-unitatea.

igo

E

Egungo saldo
RETA ordainketa edo RETA txartel batean guztira dagoen saldoa.
Ekitaldi
Jarduera bat da (kirola izan daiteke edo ez), eta haren gainean egiten dira apustuak.
Elkarrekiko apustu
Ekitaldi jakin baten gainean jokatutako kantitateak batu egiten dira, eta asmatu dutenen artean banatu, jokatutako zenbatekoaren ehuneko proportzionaletan.
Emaitza
Elkarrekiko apustu mota. Ekitaldi bateko edo batzuetako emaitza baten edo batzuen alde egiten da apustu.
Emaitza zehatza
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldiaren amaieran aterako den emaitza zehatzaren gainean egiten da apustu.
Entrenamenduetako irabazlea
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, lasterketa bat baino lehenagoko entrenamendu ofizialetan denborarik onena zer parte-hartzailek lotuko duen egiten da apustu.
Errebote-hartzaile onena
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldian errebote gehien zein parte-hartzailek hartuko dituen egiten da apustu.
Ez-faborito
Garaile izateko aukera gutxien dituen parte-hartzailea. Ez-faboritoek koefizienterik altuena dute.

igo

F

Faborito
Irabazteko aukera gehien dituen parte-hartzaileari eaten zaio faborito. Faboritoek koefizienterik baxuena dute.

igo

G

Gailenenak
RETAren erabiltzaileen artean arraSkata handia duten apustuak.
Gehienezko apustu
Apustu batean uzten den gehienezko zenbatekoa.
Gol gehiago/gutxiago
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, partida batean kopuru jakin bat baino gol gehiago ala gutxiago artuko dituzten egiten da apustu.
Gutxieneko apustu
Apustu bat egiteko ekatzen den gutxieneko zenbatekoa.

igo

H

Hasierako funts (pote)
Elkarrekiko apustuetan jokatzen den zenbateko ooa.
Handicap
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, abantaila ematen zaio irabazteko aukera gutxien dituen parte-hartzaileari. Parte-hartzaileetako bati emandako abantaila kontuan hartuta ekitaldiaren azken emaitza aurreikutean datza merkatua.

igo

I

Indarreko txartel
Oraindik emaitzarik ez duen apustu baten txartela.
Inprimakiak
Sisteman egin daitezkeen apustuei buruzko informazioa dakarten orriak dira, eta RETAren denda guztietan ekura daitezke.
Iragarpen
Bezeroak hautatutako merkatu bateko aukera.

igo

J

Jokatutako zenbateko
Apustu batean jartzen den diru-kantitatea da. Apustua irabaziz gero, zenbateko hori kuotaz bidertuta itzultzen da; emaitza amatzen ez bada, jokatutako zenbatekoa galtzen da.
Joko arduratu
Diziplina anitzeko neurri-orta, jendeak modu egokian joka dezan jokoekin lotutako jardueretan.
Jokoko atedenaldiak
Jokoan aldizka atedenaldiak egitea eta dekantatuta eta kontzentratuta daudenean bakarrik jokatzea gomendatzen die RETAk erabiltzaileei.

igo

K

Kanpoko apustu
Kirol-barrutietatik kanpo eta edozein barrutitan jokatzen diren kirol-jardueren gainean egiten dena.
Kiniela
Elkarrekiko apustu mota bat. Ekitaldi bateko edo batzuetako irabazleak nor izango diren egiten da apustu.
Koefiziente/Kuota/Momio
RETAk finkatutako zenbatekoa da, eta hori ordaindu behar zaio, jokatutako zenbatekoaz bidertuta, apustua irabazten duenari (elkarrekiko apustuetan izan ezik).
Konbinatua
Ekitaldi bateko edo batzuetako bi emaitzaren alde aldi berean jokatzen den kontrapartidako apustua.
Kontrapartida-apustu
Erabiltzaileak RETAren aurka egiten duen apustua da, eta jokatutako zenbatekoaren eta RETAk apusturako finkatutako koefizientearen arteko biderkadura da aria.

igo

L

Lasterketako irabazlea
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, lasterketa bateko azken irabazlea nor izango den egiten da apustu.
Lehen golegilea
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldiko lehen gola zer parte-hartzailek artuko duen egiten da apustu.
Lehen zatia/Amaiera
Ekitaldiaren atedenaldiko eta amaierako emaitzak (1-etxeko taldeak irabazi; X-berdinketa; 2-kanpoko taldeak irabazi) aurreikui behar dira merkatu (edo apustu-mota) honetan.

igo

M

Merkatu
Apustu-mota
Modalitate
Kirola edo gaurkotauneko gertaera.
Mozkin/Irabazi
Apustua irabaziz gero erabiltzaileak irabaziko lukeen zenbatekoa.

igo

O

Ordaintzeko bitartekoak
RETAk onartzen dituen bitartekoak diru-arrerak jaotzeko eta erabiltzaileei ordaintzeko.
Ordaintzeko konpromio
RETAk ordaindu beharreko zenbatekoa aukera irabazle bakoitzeko.

igo

P

Partidako irabazlea
Merkatu (edo apustu-mota) bat da, eta ekitaldiaren emaitzaren amaierako irabazlearen alde egiten da apustu.
Porra
Elkarrekiko apustu-mota bat. Ekitaldi batean dauden aukeretatik baten alde egiten da apustu.
Probabilitate
Ekitaldi batean talde batek garaile ateratzeko dituen aukerak adierazten dituen ehunekoa.
Puntu-kopurua guztira
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldi batean zifra jakin bat baino puntu gehiago ala gutxiago lortuko diren egiten da apustu.

igo

R

RETA araudia
RETA iteman baliozkotutako apustu guztiak erregulatzen dituzten kondizioak eta arauak. Erabiltzaileak du horiek ezagutzeko ardura.
RETA denda
Apustuak formalizatzeko baimena duen lokal epezifikoa.
RETA itema
Apustuak kudeatzeko eta ekaintzeko trena oatua. Elkarrekin lotutako aplikazioen multzo batek osatzen du, eta aplikazio horietako bakoitzak eginkizun bat du.
RETA ordainketa
RETA panela
Apustu-lokaletako aplikazioen eta gailu fiikoen multzoa, era guztietako informazioa (apustuei, utapenei eta abarri buruzkoa) eta ekitaldiak emateko.
RETA txartela
RETAren erabiltzaileek apustuak ordaintzeko eta kobratzeko txanpon-txartel gia erabiltzen duten eukarri fiikoa.
RETAren apustu-terminala

igo

S

Sakeko tantoak
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldiko parte-hartzaile batek zenbat akeko tanto lortuko dituen egiten da apustu.
Sakiratzaile onena
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, ekitaldian puntu gehien zein parte-hartzailek lortuko dituen egiten da apustu.
Ssaldo ekuragarri
RETA txartel edo RETA ordainketa batean dagoen saldoa, jabeak edonoiz erabil dezakeena. Sarien zenbatekoak 4 ordutan erabili ezin direlako dago alde hori egungo saldoaren eta saldo ekuragarriaren artean.
Setaren emaitza
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, teni-partida bateko eten azken emaitzaren gainean egiten da apustu.

igo

T

Talde irabazlea
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, lehiaketa bat amaitzean lehen postua zer taldek lortuko duen egiten da apustu.
Trofeo-kopurua
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, zezen-korrida baten ondoren toreatzaileak zenbat trofeo (belarri eta buztan) jaoko dituen egiten da apustu.
Txapelketako irabazlea
Merkatu (edo apustu-mota) honetan, txapelketa edo lehiaketa bateko azken irabazlea nor izango den egiten da apustu.
Txartel
Erabiltzailearen apustua jasotzen duen formularioa.
Txartel saritu
Iragarpen guztiak asmatu dituen txartela.

Z

Zuzeneko apustu
Apustu hauetan, erabiltzaileek txartela baliozkotu ditzakete apustuko ekitaldia martxan dagoela.

igo